Bạn biết lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 không? Chỉ trong vài tháng tới, sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng đối với các bạn học sinh khóa 2005. Hiện nay, đã có lịch thi chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. Theo thông báo từ Bộ Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6. Đó là những thông tin quan trọng mà các bạn và phụ huynh cần nắm để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này.

Bạn biết lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 không?

Chỉ trong vài tháng tới, sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng đối với các bạn học sinh khóa 2005.

Hiện nay, đã có lịch thi chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. Theo thông báo từ Bộ Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6.

Trong đó, ngày 27/6/2023 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào hai ngày 28 và 29/6/2023.

Ngày 30/6 là ngày dự phòng.

Có bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi THPT quốc gia 2023?

Theo lịch thi dự kiến như trên, từ ngày 01/03/2023 đến ngày 27/6/2023, còn có 117 ngày đếm ngược cho đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2023.

Đó là thời gian còn lại để các bạn học sinh khóa 2005 có thể ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho mình.

Thời gian thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các quy định về ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi của kỳ thi THPT quốc gia như sau:

Ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi1. Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.2. Nội dung thi: Bao gồm chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.3. Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan (hay còn gọi là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận (hay còn gọi là bài thi tự luận).4. Thời gian làm bài thi/môn thi: 120 phút cho môn Ngữ văn, 90 phút cho môn Toán, 60 phút cho môn Ngoại ngữ, 50 phút cho mỗi môn thi thành phần của Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Vì thế, có thể thấy tính đến thời điểm hiện tại, nội dung thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dựa trên chương trình THPT, đặc biệt là chương trình lớp 12.

Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023? Còn bao nhiêu ngày thi THPT quốc gia 2023?

Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023? Còn bao nhiêu ngày thi THPT quốc gia 2023? (Hình từ Internet)

Hãy nắm chắc lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 và ngày thi còn lại bằng cách theo dõi và cập nhật thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn ít ngày nữa là đến kỳ thi quan trọng này, vậy hãy nỗ lực ôn tập và chuẩn bị tốt nhất để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn học sinh khóa 2005 thành công và tỏa sáng trong kỳ thi sắp tới!